Deze website,  ODX = OncoDermiX,  is  in  2014 door mij  gemaakt om

praktisch-redactionele redenen:

de toegankelijkheid van de bijna wekelijkse mailtjes:

   Dermato-Oncologische Tijdschrift-Artikelen ""Nieuwsbrief ODX"" ©

te vergroten.

Deze nieuws-brief startte min of meer officieel al met: "13 week 15" 

op 12 april 2013.

De huidige versie van de brief kwam medio 2014 tot stand.

 

Graag suggesties via herman.neering@gmail.com

 

HN feb 18